Tuesday, November 23, 2004

En del kvar att gora

Riktig jamstalldhet mellan konen ar det inte i Iran, t.ex. arvslagstiftningen slapar efter. En kvinna arver bara 1/6 av sin och makens gemensamma egendom om han dor, resten tar slakten hand om.

Andra for oss tveksamma detaljer ar att dodstraff tillampas i Iran och att till och med 16-aringar kan avrattas (har avrattats) for att ha haft intimt umgange med sin pojkvan fore giftermal.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home