Tuesday, November 23, 2004

Besok i skolor i Teheran

Besok i skolor i Teheran

Vi fick komma till en flickskola och halsa pa. Dar gar ca 500 flickor, personalen ar kvinnor och nar det kommer in frammande man sa maste alla dra pa sig sina sjalar.

Vi visas in i ett rum och far en pratstund med rektorn for skolan. Hon berattar, forutom ovanstaende, att eleverna ar mellan 14 och 18 ar och att de flesta amnen lases gemensamt och nagra far man valja sjalv. Man har religionsundervisning 3 timmar/vecka, bara islam. Det finns ocksa ett amne som heter 'Dialog mellan civilisationer'.

I just denna skola finns ett datarum, sponsrat av en svensk stiftelse, med internetkoppling. Datautbildningen har ar mycket popular och manga andra skolor har blivit inspirerade och skaffat sig datorer for att locka elever.

Det kan vara kansligt med internet i en skola, barnen kan ju leta reda pa valdigt mycket information som de styrande inte har kontroll over. Filter mot allt naket finns och fungerar, nagra i sallskapet testade givetvis.

Rektorn svarar ganska diplomatiskt pa vara fragor om hur stranga regler man egentligen har pa skolan, nanting i stil med att varje religiost system har ett skal och ett innehall, och det ar inte alltid full overensstammelse med de bada. Hon forsakrar t.ex. att de flesta flickorna i skolan har pojkvanner.

Vi fragar om det finns blandade skolor for pojkar och flickor och da skrattar rektorn glatt! Det fanns under shahens tid men sedan revolutionen -79 ar det muslimska lagar som galler och det betyder t.ex separata skolor. Forst i hogskolan blir det blandade klasser i undervisningen.

Rektorn har ordnat storslaget valkomstte till oss, bordet blir helt tackt av teglas, godis, kakor, frukt, juice, mer frukt, notter, mer godis. Bordet syns inte langre. Sedan blir det rundvandring pa skolan.

Nar vi kommer in till ett klassrum, dar lektion pagar, blir det snabb patagning av slojor innan vi far komma in och mycket fnitter. Nar varsta nervositeten har gatt over borjar tjejerna fraga oss om olika saker, 'Varifran kommer ni?', 'Vilka mojligheter har era barn till utbildning?', 'Far barnen i ert land lara sig om hur andra barn i fattiga lander har det?', 'Tycker ni att var skola ar lika modern som era skolor?' och inte minst 'Har ni blandade skolor i ert land (fniss)?'. Det ar riktigt kul att prata med tjejerna, nagra kan engelska och andra far kora via tolk.

I datarummet knappar jag in var hemma-webkamera och vi far se att det ar 20 cm sno i Stockholm. Ringer hem och ber dem vrida runt kameran lite, det blir riktig succe.

Planeringen for var del gloms bort och vi kommer ut fran skolan minst en timme senare an planerat, mycket glada over att ha fatt se det och traffa flickorna och personalen.

Nasta stopp blir hogskolan Sharif i Teheran, det ar valdigt likt vara egna hogskolor men studenterna verkar jobba otroligt hart. De ar dessutom mycket forsiktiga med att besvara vara inte alltid helt latta fragor om politiskt klimat och annat kansligt, speciellt om nagra runtomkring hor pa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home